Akademik Kadro - Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı
Akademik Kadro

 

 

 

Prof.Dr. Ülkü ESER ÜNALDI

(312) 202 16 79

unaldi@gazi.edu.tr

Web

 

 

 

Prof. Dr.Servet KARABAĞ

(312) 202 17 43

s.karabag@gazi.edu.tr

Web

 

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Salih ŞAHİN

(312) 202 17 46

 ssahin@gazi.edu.tr

Web

 

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Özlem YAĞBASAN

(312) 202 18 72

 ozlemy@gazi.edu.tr

Web 

 

 

 

 

Doç. Dr. Nurcan DEMİRALP

(312) 202 18 71

nurcan@gazi.edu.tr

 

Web

 

 

 

 

 

 

Öğr. Gör. Dr. Emine GÜNOK

(312) 202 19 05

eminegunok@gazi.edu.tr

 

 

 

 

 

 

Arş. Gör. Dr. Abdullah TÜRKER

(312) 202 19 05

abdullahturker@gazi.edu.tr

 Web

 

 

 

 

 

Arş. Gör Bilgen ORHAN

(312) 202 19 05

bilgenorhan@gazi.edu.tr

 

 

 

 

 

 

Arş. Gör. Songül ASLAN

(312) 202 19 05

songulaslan@gazi.edu.tr