Academic Staff - Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı
Academic Staff

 

Prof.Dr. Ülkü ESER ÜNALDI

Phone:(312) 202 83 45

unaldi@gazi.edu.tr

Web

Web

Doç. Dr.Servet KARABAĞ

Phone:(312) 202 83 46

s.karabag@gazi.edu.tr

Web

Web

 

Dr. Nurcan DEMİRALP

Phone:(312) 202 83 43

nurcan@gazi.edu.tr

Web

Doç. Dr. Salih ŞAHİN

Phone:(312) 202 83 85

ssahin@gazi.edu.tr

Web

Web

 

Dr. Emine GÜNOK

Phone:(312) 202 36 62

eminegunok@gazi.edu.tr

 

Dr. Özlem YAĞBASAN

Phone:(312) 202 83 43

ozlemy@gazi.edu.tr

 

Web

 

Arş. Gör. Abdullah TÜRKER

Phone:(312) 202 36 67

abdullahturker@gazi.edu.tr

 

 

 

Araş.Gör. Songül ASLAN

Phone:(312) 202 83 89

songulaslan@gazi.edu.tr

Web

Web