2019-2020 Güz Seminer Anlatım Sırası - Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı